Skip to main content

Mạo từ(article) là một phần rất quan trọng trong phần writing khi học tiếng anh, bạn cần chắc chắn về Mạo từ nếu không sẽ bị đánh giá ngữ pháp không tốt và có thể giảm điểm của bạn. Vì ậy, hãy cùng Truyền Thông Tây Nguyên tìm hiểu ề mạo từ thông qua bào viết bên dưới

1. “A”, “An” (Mạo từ không xác định)

Dùng để nói về một sự vật hoặc sự việc bất kỳ nào đó chưa được xác định cụ thể. Lưu ý: “a” và “an” chỉ dành cho danh từ số ít và đếm được.

Ví dụ:

  • I would like a cup of milk.
  • She is eating an orange.

2. “The” (Mạo từ xác định)

– Dùng để nói về một vật, sự việc nào đó đã xác định rõ ràng.

Ví dụ: The movie that I love watching the most is “The Danish girl”.

– Dùng để nói về một sự vật là duy nhất.

Ví dụ: The sun is a planet.

– Dùng để nói về một số danh từ riêng chỉ:

  • Quốc tịch: the Vietnamese, the Korean
  • Nhóm các nước thống nhất: the USA, the UK, the Philippines, the UAE
  • Một số địa danh lịch sử nổi tiếng: the Ha Long Bay

– Dùng trước tên của các nhạc cụ: the piano, the violin
– Đứng trước các từ chỉ thứ tự: the second time, the last time, the first prize, the next page
– Đứng trước các tính từ để nói về một nhóm người cụ thể: the rich, the poor, the talented.
– Có thể dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được: the water, the people.

3. Không có mạo từ

– Dùng cho danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều để nói về một sự vật chung chung.

Ví dụ: Wood is the main ingredient to produce paper.

– Dùng để nói về một số danh từ riêng chỉ địa danh, hoặc tên công ty, thương hiệu:

  • Đất nước: Vietnam, Myanmar, Italy
  • Con đường, quận, thành phố, bang: Ly Thuong Kiet street, Hanoi, Colorado, Manchester
  • Công ty, thương hiệu: Honda, Starbucks

Bài viết “danh từ trong tiếng anh và những điều cần biết!” được tổng hợp từ ielts-fighter có chỉnh sửa và bổ sung

Xem thêm các bài viết khác tại: Truyền Thông Tây Nguyên

TTTN

Author TTTN

More posts by TTTN

Leave a Reply

Close Menu

All rights reserved Salient.