CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là Truyền Thông Tây Nguyên

Chúng tôi làm

Sản phẩm
truyền thông

 • Daklak.me
 • U-TV
 • U-Radio
 • Amagazine 

Chương trình
Chiến dịch

 • Công tác xã hội
 • Chiến dịch truyền thông
 • Chương trình The Point

 

Ban Tổ Chức

 • Dã ngoại nhóm
 • Kết nối yêu thương
 • Xuân tình nguyện
 • Tìm kiếm CTV

Kỹ năng mềm

 • Team work
 • Communication
 • Technology
 • Design
 • Event

Kết nối với nhóm

Giữ kết nối và Cùng trở thành một phần của nhóm! Les’t go!!!

0364940927