Skip to main content

Trở thành một mảnh ghép  của Nhóm

Đăng ký TV/CTV

  Đính kèm CV và gửi cho chúng mình. Quy trình đăng ký bao gồm 02 vòng cơ bản: Gửi CV và phỏng vấn.
  Sau khi CV của bạn được duyệt qua, BĐH sẽ liên hệ và hẹn lịch phỏng vấn với bạn.

  Tuyển TV/CTV 2023

  Xem ngay!

  Hành trình những năm qua

  Khám phá!
  Close Menu

  All rights reserved Salient.