Thông tin tổng quan chương trình BĐHTS

Chương trình Ban Điều Hành Tập Sự nhóm Truyền Thông Tây Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2024 (Manager Trainee)
Tên chương trình: U-Factors
Thông điệp: Thủ lĩnh tài ba – Vươn xa dẫn đầu
Chương trình gồm các thông tin chính thức sau đây: 03 Giai đoạn
– Giai đoạn 1: KHỞI ĐỘNG (10/02/2023 – 18/02/2023)
Đăng ký nguyện vọng: Điền form sẵn có và nộp về email: BDH@truyenthongtaynguyen.com
– Giai đoạn 2: TẬP SỰ (20/02/2023 – 26/03/2023)
Coaching kỹ năng cần thiết của trưởng bộ phận/ekip; chạy dự á nhóm
– Giai đoạn 3: VỀ ĐÍCH (Từ 27/03/2023)
Chính thức nhận nhiệm vụ, BĐH mới họp Kế hoạch hành động cho nhiệm kỳ 2023 – 2024
Đối tượng tham dự
Là Thành viên chính thức của nhóm, có thời gian hoạt động trên 3 tháng.
Thành viên BP/Ekip nào thì ưu tiên ứng tuyển vị trí BĐH của BP/Ekip đó, có thể đăng ký trưởng/phó nhóm hoặc trưởng BP/Ekip khác nếu phù hợp.
Các thức đăng ký.
Mail: bdh@truyenthongtaynguyen.com

Hành trình còn dài,hẹn gặp BẠN tại đích đến!

Leave a Reply